จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

นายสมควร อิ่มถาวรสุข นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กองทะเบียนธุรกิจ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ PPTVHD
ประเด็น "การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)" ณ หน่วยบริการประชาชน ชั้น 4 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560