ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม"
ณ ห้างแสงไชยดีพาร์ทเม้นท์ สโตร์ จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560