แนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ประเด็น "แนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า" ณ ห้องประชุมชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560