งานสำเร็จ...บริหารเวลาและตัวคุณ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเรื่อง "งานสำเร็จ...บริหารเวลาและตัวคุณ" ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560