ขั้นตอนการเริ่มต้นทำธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายุคใหม่

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์ บริษัท อินสปายริ่ง วิสคอม จำกัด
ประเด็น "ขั้นตอนการเริ่มต้นทำธุรกิจและบริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายุคใหม่" ณ ห้องรับรอง ชั้น 17
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560