ประชารัฐร่วมใจ คัดสรร OTOP Select 2017

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน "ประชารัฐร่วมใจ คัดสรร OTOP Select 2017"
โดยมีนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560