สมาพันธ์สหกรณ์แห่งเวียดนามศึกษาดูงานกรมฯ

นายกำแหง กล้าสุคนธ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและสมาพันธ์สหกรณ์แห่งเวียดนาม โดยมี Mr. Dang Huy Dong รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการลงทุนและการวางแผน เป็นหัวหน้าคณะ ศึกษาดูงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560