ตรวจเยี่ยมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม "ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ"
และโครงการตลาดประชารัฐอำเภอปากเกร็ด ของดีวิถีนนท์ (ข้างเทศบาลนครปากเกร็ด) นนทบุรี โดยมี
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560