มหกรรมสินค้าชุมชนของเรา

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมสินค้าชุมชนของเรา" โดยมี
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ด และลานอีเดน ชั้น 1
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560