พลังเครือข่ายสมาคมการค้า : The Power of Networking

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา "พลังเครือข่ายสมาคมการค้า
: The Power of Networking" โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถา "นโยบาย
และบทบาทการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เข้าร่วม ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560