กฎหมายในความดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายสมควร อิ่มถาวรสุข ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่อง "กฎหมายในความดูแล
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า" ให้กับคณะนักศึกษาดูงาน จาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
ณ ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560