ลงนามถวายพระพร

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85  พรรษา
12 สิงหาคม 2560 ณ พระบรมมหาราชวัง