ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ค้าส่งรวมใจ
โชวห่วยไทยคู่สังคม"  โดยมีนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับ
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560