แนวทางส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ
ประเด็น "แนวทางส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์" ณ ห้องรับรอง ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่
16 สิงหาคม 2560