Offline 2 Online Expo 2017

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "Offline 2 Online
Expo 2017" ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) ณ พระราม 2 Hall ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560