รมช.พาณิชย์มอบนโยบาย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน
แก่ผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ให้การต้อนรับ ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่
2 ตุลาคม 2560