ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ เขตดินแดง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐเขตดินแดง
โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม ณ ร้านพิพัฒน์สโตร์,
ร้านเค แอนด์ ที มิตรแท้ชุมชน และร้าน 459 (โฟร์ ไฟว์ ไนน์) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่
11 ตุลาคม 2560