ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมร้านธงฟ้าประชารัฐ ณ ร้านอารีย์พาณิชย์
ซอยชินเขต 2/1 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ และร้านอันอัน  มินิมาร์ท ซ.ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560