ผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ปี 2018

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แถลงผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ปี 2018 และสิ่งที่จะดำเนินการในปี 2561
โดยมีผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วม ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่
2 พฤศจิกายน 2560