รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในเขตปริมณฑล <หน้า >

 
จังหวัดนนทบุรี

บริษัท วิน แอ็คเคาท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด
19/1 หมู่ที่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02 575 1288-9 โทรสาร 02 575 1292
www.winaccounting.co.th
 

บริษัท เอสทีเอ แอคเคาทติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
92/8-9 หมู่บ้านกลางเมืองรัชดา-วงศ์สว่าง หมู่ที่ 8 ถนนพิบูลสงคราม
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02 966 5589 โทรสาร 02 001 7592
http://www.account.co.th/
 

บริษัท ศุภกาญจน์การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด
118/289 หมู่บ้านบัวทอง ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 02 925 2242 , 02 594 4805 โทรสาร 02 925 2243
www.sacaccount.com

บริษัท เพชรการบัญชี จำกัด
101/13 หมู่ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02 922 0628 โทรสาร 02 922 0629
www.petch-account.com
 

บริษัท ปังปอน จำกัด
47/103 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02 964 9800-1 โทรสาร 02 962 2104
www.รับทำบัญชี.com
 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด
29/102 หมู่ที่ 5 ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02 964 0061-2 โทรสาร 02 582 1441
www.atsaccounting.co.th
 

สำนักงาน พี.เอส.การบัญชีและธุรกิจ
164/963 หมู่บ้านดิเอมเมอรัลด์พาร์ค 2 หมู่ที่ 1 ซอยนนทรี
ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 02 924 2480-2 โทรสาร 02 924 2483
http://www.psacc.net/
 

บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด
70/5 หมู่ที่ 10 ตำบลบางแม่นาง
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทร. 02 194 9639, 081 555 7604 โทรสาร 02 194 9417
http://www.subsandee.com/
 

บริษัท ธนาคม แอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
15/46 หมู่ที่ 3 ตำบลพิมลราช
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทร. 02 592 6015, 081 791 8286 โทรสาร 02 592 6015
www.dhanakom.com
 

บริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด
69/18 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02 924 2668, 02 924 1870 โทรสาร 02 924 1868

www.jpacc.co.th
 

บริษัท เมทิกา แอ๊คเคาน์ติ้ง จำกัด
18/91 หมู่ที่ 3 ตำบลไทรน้อย
อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทร. 02 116 4087, 089 609 8509 โทรสาร 02 116 4087
 

บริษัท รังแตน ออฟฟิต จำกัด
35/5 ซอยสามัคคี 58/10 หมู่บ้านปริญญดา ไลท์สามัคคี
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02 156 2572 - 4
 
  จังหวัดนครปฐม
 

บริษัท นนท์นวกิจการบัญชีและภาษี จำกัด
452, 454 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทร. 034 275 639 , 086 335 3597
 

บริษัท รัตนมณีการบัญชี จำกัด
45/23 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตลาด
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร. 034 325 801 , 034 311 479 โทรสาร 034 323 715
มือถือ 081 195 9034 , 086 604 3509

 
 
จังหวัดปทุมธานี
 

บริษัท ชัยภัทร์ เคลียริ่ง แอคเคาท์ จำกัด
52/31-32 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร. 02 904 7946, 02 577 1427, 081 926 4584, 095 565 5222
www.chaiphat.com
 

บริษัท โอซีที ทีม (ไทยแลนด์) จำกัด
88/132 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสาม
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 02 193 2159, 089 922 1502 โทรสาร 02 193 2160
www.octteam.com
 

บริษัท นิลประพันธ์ จำกัด
49/133 หมู่บ้านฉัตรหลวง 13 หมู่ที่ 4
ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทร. 02 198 1519, 089 121 2941 โทรสาร 02 198 1520
 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศบรรณวิชญ์
89/60 หมู่ที่ 8 ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทร. 099 395 4993, 099 178 2656, 02 190 9946 โทรสาร 02 190 9947
 
บริษัท โสดา ธุรกิจและการบัญชี จำกัด
199/174-5 หมู่ที่ 4 ตำบลรังสิต
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทร. 02 577 6618-19 โทรสาร 02 577 7150
  จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท เจ แอนด์ เจ คอนซัลแท้นส์ กรุ๊ป จำกัด
1526/30-31 หมู่ที่ 4 ซอยเทพารักษ์ 10 ถนนเทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02 758 2079-80, 02 758 2778 โทรสาร 02 384 2380
www.jjaccounting.com

บริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
777,777/1-3 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02 385 0445-6 , 02 701 3741 โทรสาร 02 701 5585
www.srongpol.com