รายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่และเลิกปี 2564


เดือน
ตั้งใหม่
เลิก
MetaData
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม