กรมพัฒน์ฯ ติวนิติบุคคลรายใหม่ เพื่อมุ่งไปสู่การทำธุรกิจโดยมีธรรมาภิบาล

กรมพัฒน์ฯ ติวนิติบุคคลรายใหม่ เพื่อมุ่งไปสู่การทำธุรกิจโดยมีธรรมาภิบาล
 
                รมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดอบรมให้นิติบุคคลแรกคลอดในหัวข้อ "ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย" ย้ำ 3 ส่วน คือ การเป็นนิติบุคคลที่ดีและสิ่งที่นิติบุคคลต้องปฏิบัติ, ความสำคัญของบัญชีและงบการเงิน และการใช้ประโยชน์จากบัญชีและงบการเงิน มีผู้สนใจลงทะเบียนสมัครกว่า 1,000 ราย หลังการอบรมเชื่อมั่น...นิติบุคคลไทยจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ ลดการเกิดนอมินีต้นตอทำลายเศรษฐกิจประเทศ ช่วยกันสร้างธุรกิจไทยให้มั่นคง
                นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร "ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย