ภาคเหนือ

จังหวัด ที่ตั้งสำนักงาน
เชียงใหม่ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0 5311 2736-7 โทรสาร. 0 5311 2738
เชียงราย กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงรายชั้น 3 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 0 5374 4115-6 โทรสาร. 0 5374 4116 chiangrai@dbd.go.th
น่าน กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน
4/16 ถ.รอบกำแพงเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร. 0 5477 4033 , 0 5477 4034 โทรสาร. 0 5477 4034 nan@dbd.go.th
พะเยา กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
ศูนย์ราชการจังหวัด ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร. 0 5448 4370 โทรสาร. 0 5444 84327 payaow@dbd.go.th
พิจิตร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
29/27 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร. 0 5665 2890 -1 , 0 5661 4930 โทรสาร. 0 5665 2891 phichit@dbd.go.th
พิษณุโลก กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0 5521 6780 , 0 5521 6779 โทรสาร. 0 5521 6779 phitsanulok@dbd.go.th
เพชรบูรณ์ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์
193 หมู่ที่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเคียง อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 โทร. 0 5673 7042 ,0 5673 7044 โทรสาร. 0 5673 7043 phetchabun@dbd.go.th
แพร่ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
35 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทร. 0 5452 2051 , 0 5452 1616 โทรสาร. 0 5452 2052 phrae@dbd.go.th
แม่ฮ่องสอน กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
122/10 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร. 0 5361 2742 โทรสาร.0 5361 2743 maehongson@dbd.go.th
ลำปาง กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง
อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ. ลำปาง 52000 โทร. 0 5432 3040 , 0 5423 0110 , 0 5423 0132 โทรสาร. 0 5423 0110 lampang@dbd.go.th
ลำพูน กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.หน้าวัดพระยืน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร. 0 5356 1483 โทรสาร. 0 5356 1483
อุตรดิตถ์ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
168 หมู่ 3 ถ.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 0 5544 2787 , 0 5544 2572 โทรสาร. 0 5544 2572 uttaradit@dbd.go.th