ภาคกลาง

จังหวัด ที่ตั้งสำนักงาน
กำแพงเพชร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
อาคารศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ. กำแพงเพชร 62000 โทร. 0 5570 5171 kp_ops@moc.go.th
ชัยนาท กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
116 ถนนคันกั้นน้ำชลประทาน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ. ชัยนาท 17000 โทร. 0 5641 6621, 05641 6627 , 05641 2507 โทรสาร. 0 5641 2507 chainat@dbd.go.th
นครปฐม กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
เลขที่ 642/48-49 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ. นครปฐม 73000 โทร. 0 3425 0620 . 0 3424 3652 , 0 3425 0620 โทรสาร. 0 3421 3529 nakhonpathom@dbd.go.th
นครสวรรค์ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
400/65 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0 5622 4560 , 0 5622 3712-3 โทรสาร. 0 5622 3713 , 0 5622 4560 nakhonsawan@dbd.go.th
นนทบุรี กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี
15 ซ.รัตนาธิเบศร์ 6 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2591 7882 , 0 2589 7958 โทรสาร. 0 2580 1071 nonthaburi@dbd.go.th
ปทุมธานี กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
35 / 2 หมู่ 1 ซ.วัดเสด็จ ถ.ปทุม - รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 0 2567 0399 , 0 2567 0344 โทรสาร. 0 2567 3146 pathumthani@dbd.go.th
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
42/2 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0 3534 6227 โทรสาร. 0 3534 6229-30 ayuthaya@dbd.go.th
ลพบุรี กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี
2/3 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร. 0 3642 1347 , 0 3641 3390 โทรสาร. 0 3641 3390 , 0 3641 3168 mailto:lopburi@dbd.go.th
สมุทรปราการ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
3/1 ซอยศรีวิทยานอก ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. 0 2395 1361-63 โทรสาร. 0 2395 1364 samutprakan@dbd.go.th
สมุทรสงคราม กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม
92/11 หมู่ 1 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 0 3471 6746 , 0 3471 1228 โทรสาร. 0 3471 1228 samutsongkhram@dbd.go.th
สมุทรสาคร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
1600 / 47 อาคารรอยัลเพลส ถ.ท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 0 3442 3231 , 0 3442 7529 โทรสาร. 0 3442 3231 , 0 3482 0268 samutsakhon@dbd.go.th
สระบุรี กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี
81 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.โคกสว่าง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. 0 3622 0293-4 , 0 3622 3205 (ON-LINE) โทรสาร. 0 3622 0294 saraburi@dbd.go.th
สิงห์บุรี กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
ศูนย์ราชการจังหวัด อาคารพาณิชย์จังหวัด ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทร. 0 3653 9550 , 0 3653 9679 โทรสาร. 0 3653 9549 singburi@dbd.go.th
สุโขทัย กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
9 ถ. ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0 5561 1742 , 0 5561 2822 , 0 5561 2558 โทรสาร. 0 5561 1801 sukhothai@dbd.go.th
สุพรรณบุรี กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
9/9 หมู่ 4 ถนนมาลัยแมน-บางลี่ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0 3554 5705 , 0 3555 5025 โทรสาร. 0 3554 5705 suphanburi@dbd.go.th
อ่างทอง กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง
22/1 หมู่ 2 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร. 0 3561 3521-2 โทรสาร. 0 3561 3521 angthong@dbd.go.th
อุทัยธานี กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
129 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร. 0 5652 4776 , 0 5651 3819 โทรสาร. 0 5652 4776 , 0 5651 2570 uthaithani@dbd.go.th