ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ที่ตั้งสำนักงาน
กาฬสินธุ์ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
3/3 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร. 0 4381 1435 โทรสาร. 0 4381 1431 kalasin@dbd.go.th
ขอนแก่น กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
4/1 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 1184 , 0 4324 1519 โทรสาร. 0 4324 1162 , 0 4324 3415 khonkaen@dbd.go.th
ชัยภูมิ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 0 4483 0490-1 โทรสาร. 0 4483 0489 chaiyaphum@dbd.go.th
นครพนม กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า ชั้น 3 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0 4251 3957 , 0 4251 1887 , 0 4251 3888 โทรสาร. 0 4251 3888 nakhonphanom@dbd.go.th
นครราชสีมา กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราขสีมา
624/10 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.0 4425 9806-7 โทรสาร. 0 4425 9806-7 korat@dbd.go.th
บึงกาฬ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
251/3 หมู่ 1 ถ.รักสงบ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 โทร.0 4249 1960 โทรสาร. 0 4249 1970 bungkan@dbd.go.th
บุรีรัมย์ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 67/22 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. 0 4460 1400 โทรสาร. 0 4460 1353 buriram@dbd.go.th
มหาสารคาม กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
19/1 ถ.จุฑางกูร (มหาชัยดำริห์ ซอย 21) ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0 4372 5251 โทรสาร. 0 4374 0329 sarakham@dbd.go.th
มุกดาหาร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
อาคารพาณิชย์จังหวัด ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร. 0 4263 2733 , 0 4261 4201 โทรสาร. 0 4263 2734 mukdaharn@dbd.go.th
ยโสธร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
125 หมู่ที่ 5 ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ. ยโสธร 35000 โทร. 0 4558 6113 โทรสาร. 0 4571 4069 yasothon@dbd.go.th
ร้อยเอ็ด กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
58 ถ.รัฐกิจไคลคลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.0 4351 3736 , 0 4351 3738 , 0 4351 8089 โทรสาร. 0 4351 3736 roiet@dbd.go.th
เลย กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย
302/9 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 0 4281 2759 โทรสาร.0 4281 2719 loei@dbd.go.th
ศรีสะเกษ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
428/4 ถ.ขุนอำไพอุทิศ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 0 4561 4063 , 0 4562 3016 โทรสาร. 0 4561 4063 sisaket@dbd.go.th
สกลนคร กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
4/4 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 0 4271 5090 , 0 4271 6537 โทรสาร. 0 4271 5090 sakonnakhon@dbd.go.th
สุรินทร์ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
15 ถ.เทศบาล 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 0 4451 2807 , 0 4451 8813 โทรสาร.0 4451 2807 surin@dbd.go.th
หนองคาย กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย
อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ซอยศูนย์ราชการ สาย 3 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร. 0 4241 1528 , 0 4242 2813 โทรสาร. 0 4242 2813 nongkhai@dbd.go.th
หนองบัวลำภู กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
ศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 3 ถ.อุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทร. 0 4231 2731 , 0 4231 2732 โทรสาร. 0 4231 2732 nongbualumpoo@dbd.go.th
อำนาจเจริญ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ 37000 โทร. 0 4545 1453 ,0 4551 2118 โทรสาร. 0 4545 1433 amnatcharoen@dbd.go.th
อุดรธานี กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
247/1 หมู่ที่ 7 ถนนอุดร-หนองคาย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 โทร. 0 4232 4969 , 0 4224 7324 โทรสาร. 0 4224 4192 udonthani@dbd.go.th
อุบลราชธานี กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000 โทร.0 4524 6108 โทรสาร. 0 4504 6108 , 0 4526 2790 ubonratchatani@dbd.go.th