ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี กฎระเบียบและภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ (ร้านค้าปลีก) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง