กรมพัฒน์ฯ ซับน้ำตาธุรกิจที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ 4 จังหวัดภาคอีสาน