ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างกิจกรรมเสริมศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)