ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเอกชน สำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ มุกดาหาร และอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒