กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสวัสดีปีใหม่ 2563

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วย นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีฯ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีฯ และนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมพัฒน์ฯ เข้าร่วมอวยพรนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2563