กระทรวงพาณิชย์ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี2563

           กระทรวงพาณิชย์ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน โดยมีผู้บริหาร,ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงาน ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัด และลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพธุที่ 8 มกราคม 2563