การอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน"

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ซึ่งจัดโดยกองธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 586 คน      ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 อาคารอิมเเพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563