บันทึกเทปรายการ "อายุน้อย 100 ล้าน"

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ
"อายุน้อย 100 ล้าน" ประเด็น บทบาทกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการส่งเสริม SME ไทย ด้านความรู้
 แหล่งเงินทุน และพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน​ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 โดยรายการอายุน้อย 100 ล้าน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 - 10.00 น.
 ช่อง Workpoint (ช่อง 23)