97 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 97 ปี นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหาร,ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรม ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และร่วมกันถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ โดยนายวุฒิไกรได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรบุคลากรกรม พร้อมมอบนโยบาย เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้าครบ 97 ปี ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563