หารือกรมพัฒน์ฯ เรื่อง การส่งเสริมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุและการพลักดันให้มีการสนับสนุนธุรกิจดังกล่าวในระดับนโยบาย

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การส่งเสริมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุและการพลักดันให้มีการสนับสนุนธุรกิจดังกล่าวในระดับนโยบาย โดยมีสมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง และสมาคมธุรกิจบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทยเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563