การประชุมแนวทางความร่วมมือ โครงการชุมชนอัจฉริยะออนไลน์

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมแนวทางความร่วมมือ โครงการชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563