ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สู่มาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน "ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี" โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า และนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงาน และยังมีเวทีเสวนาพิเศษ เรื่อง Empowering ASSOCIATION สร้างพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยสมาคมการค้า ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563