วีรศักดิ์ ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน Smart โชวห่วย และเยี่ยมชมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

   นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับร้านค้าโชวห่วยต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง การเป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และก้าวทันเทคโนโลยี และได้เยี่ยมชม"ศูนย์ฟื้นฟูบ้านผู้สูงอายุพาดี,บ้านผู้สูงอายุราชสีมา" ณ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563