"อยู่เป็น"

          นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการ "อยู่เป็น" เพื่อส่งเสริมและผลักดันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุให้มีพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดแบบครบวงจร เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งระยะยาว รองรับสังคมผู้สูงวัยที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ "อยู่เป็น"
 
          นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาหัวข้อ "การ \'อยู่เป็น\' ของธุรกิจ A-List ปี 2020" จากกูรูด้านด้านไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุ ทิศทางของธุรกิจ และการรับมือจะ \'อยู่เป็น\' อย่างไรในปี 2020 รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำนวัตกรรมในสาขาต่างๆ มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งนำสินค้านวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ อาทิ Dulare : ระบบ information ของ nursing home, Prompt-U : บริการ Solution ในการปรับปรุงบ้าน/อาคารเพื่อผู้สูงอายุ, Habiimat : สินค้าพื้น Softfloor มาร่วมแสดงด้วย
 
          งานจัดขึ้นในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์