พาณิชย์ มอบรางวัลการประกวดแข่งขันการออกแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้) 100 ปี พาณิชย์

นายบุณยฤทธิ์ กัลยณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ การประกวดการแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์(โลโก้) 100 ปีกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรการค้า ผู้บริหารกระทรวง,ข้าราชการและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563