ประชุมติดตามการดำเนินงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ประชุมติดตามผลการดำเนิน
ของพาณิชย์จังหวัด ทั่วประเทศ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันศุกร์ที่
21 กุมภาพันธ์ 2563