ประชุมคณะทำงานพิจารณาการประกวดสำนักงานบัญชีดิจิทัล

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการประกวดสำนักงานบัญชีดิจิทัล ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563