วีรศักดิ์... เดินหน้าหนุน 'ธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง' ชี้ช่องขยายธุรกิจรองรับผู้ใช้บริการทั่วเอเชีย ...หลังโรคโควิด-19 บรรเทาลง

วีรศักดิ์... เดินหน้าหนุน "ธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง" ชี้ช่องขยายธุรกิจรองรับผู้ใช้บริการทั่วเอเชีย ...หลังโรคโควิด-19 บรรเทาลง และต้องการพักฟื้น เน้นใช้ธุรกิจบริการสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศ...กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงขาลงให้ฟื้นตัว พร้อมดันไทยบรรลุเป้าหมาย "ฮับสุขภาพ" ย้ำ!!มาตรฐานธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งสร้าง... 

          รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ ชี้ช่องผู้ประกอบการขยายธุรกิจ..สร้างรายได้จากภาคบริการ เน้นธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง กลุ่ม Health & Wellness : สปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ เห็นอนาคตสดใสอยู่เบื้องหน้า...มีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง...รองรับผู้ใช้บริการทั่วเอเชีย หลังโรคโควิด-19 บรรเทาลง และนักท่องเที่ยวต้องการพักผ่อน/พักฟื้น...เน้นใช้ธุรกิจบริการสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศ...กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงขาลงให้ฟื้นตัวโดยเร็ว ก่อนดันไทยบรรลุเป้าหมาย "ฮับสุขภาพ" ย้ำ!! ภาคธุรกิจต้องเร่งสร้างมาตรฐานคุณภาพธุรกิจเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนเต็มที่
 
         นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กระแสการให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพของผู้คนในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น โดยพยายามแสวงหาการดูแลรักษาทางการแพทย์ที่ดีกว่า ถูกกว่าและรวดเร็วกว่า โดยไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางประเทศหนึ่งที่ผู้สูงอายุและชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีคุณภาพและมาตรฐานทางการแพทย์เทียบเท่าระดับสากล แต่มีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล ตลอดจนมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเหมาะแก่การพักฟื้นระยะยาว"
 
       "กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายส่งเสริมธุรกิจบริการเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศมากขึ้น โดยหนึ่งในธุรกิจบริการเป้าหมายที่กระทรวงฯ ให้การส่งเสริม คือ ธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง กลุ่ม Health & Wellness : สปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ ที่มีโอกาสและแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภาคธุรกิจจึงควรเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลยุทธ์และระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์กร การขยายช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด การสร้างมูลเพิ่มให้แก่ธุรกิจ นอกจากนี้ ต้องให้ความสำคัญในการสร้างพันธมิตรเครือข่ายธุรกิจ เพื่อเกิดการส่งต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ เกิดการรับรู้ในแบรนด์ ซึ่งจะเป็นแรงส่งให้ผู้ใช้บริการเดินทางเข้ามารับบริการในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคเอเชียที่กระทรวงฯ กำลังผลักดันให้ไทยเป็นฮับด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคนี้"
 
         "โดยคาดว่า หลังจากที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 บรรเทาเบาบางลง และนักท่องเที่ยวต้องการพักผ่อน/พักฟื้น ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศลำดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวชาวเอเชียเลือกที่จะเดินทางเข้ามา ธุรกิจบริการด้านสุขภาพของไทยจึงมีโอกาสที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจบริการจะเป็น 1 ในธุรกิจพระเอกที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงขาลงให้ฟื้นตัวกลับมาสดใสอีกครั้ง"
 
          รมช.พณ.กล่าวต่อว่า "ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งสร้างคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาใช้บริการ เนื่องจากธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูงเป็นธุรกิจเฉพาะที่เน้นการเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ความสะดวกสบายที่ได้รับ รวมถึง ความพิถีพิถันในการให้บริการ โดยการบริการที่มีมาตรฐานไม่ว่าจะเข้ามาใช้บริการกี่ครั้งก็จะได้รับการบริการที่ดีเหมือนกันทุกครั้ง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นแรงกระตุ้นให้พร้อมจ่ายค่าบริการเต็มที่หากได้รับความพึงพอใจสูงสุด ส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้ง ผู้ใช้บริการมักมองหาตราสัญลักษณ์หรือประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน ซึ่งการันตีถึงคุณภาพการบริการได้ในระดับหนึ่ง ทำให้สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ มีโอกาสที่จะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจ รวมถึง สามารถสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้อีกทางหนึ่ง"
 
          "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างและขยายโอกาสทางการตลาด สร้างเครือข่ายทางการค้า สร้างระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล รวมถึง ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ โดยกิจกรรมฯ ดังกล่าวจะดำเนินการทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค โดยคาดว่าจะสามารถพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูงกลุ่ม สปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ ได้ประมาณ 150 ราย โดยจะมีการคัดเลือกธุรกิจที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีที่สุด (The Best) จำนวน 10 กิจการ เพื่อเป็นต้นแบบ (New Business Model) แก่กลุ่มธุรกิจฯ ต่อไป ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5954 อีเมล: bizservicedbd@gmail.com สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th" รมช.พณ.กล่าวทิ้งท้าย
 
         ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) มีจำนวนธุรกิจสปาและธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 1,335 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 7,706.48 ล้านบาท และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ มีจำนวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลทั้งสิ้น 389 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 2,359.66 ล้านบาท
 
          รวมธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง กลุ่ม Health & Wellness : สปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น 1,724 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 10,066.14 ล้านบาท
 
                                                                                                             #วีรศักดิ์ดูแล #WeerasakTakeCare
 
 
                                             ************************************************
 
 ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองธุรกิจบริการ                                                    ฉบับที่ 71 / วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563