การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563