พัฒนาชุมชุนอัจฉริยะออนไลน์ (Digital Village by DBD)

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี กิจกรรมพัฒนาชุมชนอัจฉริยะออนไลน์  (Digital Village by DBD) ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสะพานดำ อ.บางแพ เพื่อผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่การค้าออนไลน์ โดยมีสินค้า "มะพร้าวดำเนินสะดวก" เป็นสินค้าหลักของชุมชนในการทำตลาดออนไลน์  รวมทั้งมีผู้ประกอบการสินค้าชุมชน อื่นๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เครื่องสำอางค์น้ำมันมะพร้าว กระเป๋ากาบกล้วย หัตถกรรมจากเถาวัลย์ เข้าร่วมการหลักสูตรจัดทำ Story Telling การถ่ายภาพออนไลน์ และการเปิดร้านค้าออนไลน์  นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกอบการสวนมะพร้าวดำเนินสะดวก ซึ่งมีเนื้อที่ ๔๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นสวนออร์แกนิค ที่มีตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประสบความสำเร็จในการขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓