ขับเคลื่อนการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านดอนศาลเจ้า อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ และให้ข้อเสนอแนะการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชน/ช่องทางการตลาดแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ โอกาสนี้ ได้เป็นผู้แทนมอบวงเงินจดทะเบียนไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจแก่ นางสาวปราณี น้ำใจดี ที่ได้นำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจกับ ธ.ก.ส.สาขาทุ่งคอก ด้วย เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563