กรมพัฒน์ฯ นำ 12 ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ Digital Village by DBD บุกเซ็นทรัลเวิลด์ กระตุ้นยอดขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์

กรมพัฒน์ฯ นำ 12 ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ Digital Village by DBD
บุกเซ็นทรัลเวิลด์ กระตุ้นยอดขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 
                                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรจัดงาน "ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์: Digital Village by DBD" ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2563 เพื่อแสดงผลสำเร็จในการผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ สามารถสร้างอาชีพให้ตรงตามความถนัดของคนในชุมชน เน้นปรับภาพลักษณ์สินค้าให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ตลอดจนเชื่อมโยงการตลาดออฟไลน์ผ่าน Buyer ชั้นนำของประเทศ
 
                                นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ : Digital Village by DBD" ว่า กิจกรรมนี้เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ที่ได้พัฒนาชุมชนนำร่องจำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนนาข่า จังหวัดอุดรธานี ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม/ผ้าพื้นเมือง 2) ชุมชนใบชาดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย สินค้าใบชา 3) ชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา สินค้าเครื่องปั้นดินเผา 4) ชุมชนบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก ผลิตภัณฑ์จากส้มซ่า 5) ชุมชนควนขนุน จังหวัดพัทลุง สินค้าหัตถกรรมกระจูด
 
                                 ปี 2563 กรมฯ จึงเดินหน้าพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพิ่มอีก 12 ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนสรรพยา จังหวัดชัยนาท สินค้าส้มโอขาวแตงกวา 2) ชุมชนเกาะคา จังหวัดลำปาง ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น และสินค้าเซรามิค 3) ชุมชนเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา 4) ชุมชนปัว จังหวัดน่าน สินค้าเครื่องเงินชาวเขา 5) ชุมชนส่องดาว จังหวัดสกลนคร ผลิตภันฑ์ผ้าย้อมคราม 6) ชุมชนปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และหมี่โคราช 7) ชุมชนเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลิตภัณฑ์กกจันทบูร 8) ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 9) ชุมชนละงู จังหวัดสตูล สินค้าอาหารทะเลแปรรูป 10) ชุมชนเมืองตรัง จังหวัดตรัง ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานใบจาก 11) ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา แหล่งท่องเที่ยวโดนเด่น และ 12) ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผลิตภัณฑ์มะพร้าว
 
                                  "ความพิเศษของการดำเนินงานในปีนี้ คือ กรมฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร เริ่มตั้งแต่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีชื่อเสียงอย่าง "Shopee" ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านแอพลิเคชัน Shopee ภายใต้แคมเปญ "สุขใจซื้อของไทย" โดยได้รวบรวมร้านค้าทั้ง 12 ชุมชนไว้ด้วยกัน ผ่านเว็บไซต์ www.shopee.co.th/dbdonline หรือ คลิก Banner "สุขใจซื้อของไทย" ได้ที่หน้าแอพลิเคชัน Shopee นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนโดยการจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สำหรับช่องทางออฟไลน์ที่มีความสำคัญไม่แพ้ออนไลน์ ได้รับความร่วมมือจาก Buyer ชั้นนำ อย่างเซ็นทรัล คิงพาวเวอร์ และนารายภัณฑ์ เข้ามาร่วมคัดเลือกสินค้าเพื่อนำไปจำหน่าย เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชนด้วยเช่นกัน"
 
                                 รองอธิบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า "เป้าหมายคือ ต้องการขายอัตลักษณ์ และเสน่ห์ของชุมชน รวมทั้งให้สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว สามารถสร้างอาชีพ สร้างที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ผ่านระบบการค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ หรือ Omni Channel ทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจฐานรากในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน"
 
****************************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า              ฉบับที่ 75 / 6 มีนาคม 2563