กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ OTOP SELECT

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ด้านการตลาดและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP SELECT เข้าสู่ช่องทางการตลาดออฟไลน์และออนไลน์
ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563