กรมพัฒน์ฯ เตรียมจัดประกวดรางวัลใหญ่ "Thailand Franchise Award 2020"

กรมพัฒน์ฯ เตรียมจัดประกวดรางวัลใหญ่ "Thailand Franchise Award 2020"
พร้อมเชิญชวนธุรกิจแฟรนไชส์สมัครเข้าร่วม ก่อนตัดสินและมอบโล่เชิดชูเกียรติ
เพื่อสร้างเป็นต้นแบบให้รายอื่นได้เดินตาม
 
                                          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล เตรียมจัดงาน "Thailand Franchise Award 2020" เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถของธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้สามารถก้าวไปสู่การแข่งขันทั้งในประเทศและเวทีการค้าระดับโลก
 
                                           นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้หารือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ร่วมกับ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์ โดยจะร่วมกันจัดงาน "Thailand Franchise Award 2020: TFA 2020" เพื่อมอบโล่รางวัลให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยกำหนดเป็นประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท รวม 13 รางวัล คือ
 
                                 ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมตามขนาดธุรกิจ 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ขนาดย่อมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ขนาดกลางยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม
                                  ประเภทที่ 2 รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์อาหารยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์เครื่องดื่มยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์บริการยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ค้าปลีกยอดเยี่ยมและรางวัลแฟรนไชส์การศึกษายอดเยี่ยม
                                 ประเภทที่ 3 รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม ที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์นวัตกรรมยอดเยี่ยม รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม
                                 ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์แห่งปี รวม 2 รางวัล คือ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์แห่งปี และรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ดาวรุ่ง
 
                                 "ธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด ต้องดำเนินกิจการในรูปแบบแฟรนไชส์ภายในประเทศไทย ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ทะเบียนนิติบุคคล เป็นธุรกิจที่มีภาพลักษณ์กิจการที่ดี มีสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของตลาดผู้บริโภค เมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว จะทำการคัดเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะสมให้ได้รับโล่รางวัล โดยจะจัดพิธีมอบรางวัล "Thailand Franchise Award 2020" ในเร็วๆ นี้ ขอเชิญชวนให้ธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจเข้าร่วมประกวด สมัครกันเข้ามาเยอะๆ เพื่อทดสอบศักยภาพว่าธุรกิจของท่านพร้อมที่จะเป็น The Best แล้วหรือยัง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5953" รองอธิบดีกล่าวทิ้งท้าย
 
****************************************
ที่มา: กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                   ฉบับที่ 79 / 10 มีนาคม 2563