การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล" โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี่มีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ และมีเวทีเสวนาพิเศษ "เปิดประตูสู่ตลาดโลกด้วยแฟรนไชส์" และ"เปิดประสบการณ์จริงในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ" ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกรืที่ 13 มีนาคม 2563